Raben logo
Raben raktárlogisztika

Biztonságban a veszélyes áru

2018.08.01
Ideális esetben a gyúlékony anyagokkal még a háztartásunkban is óvatosan bánunk. Például nem tároljuk azokat sugárzó hő vagy nyílt láng közelében – még akkor sem, ha kisebb mennyiségről van szó. Ott, ahol ezer vagy több ezer raklapnyi gyúlékony vegyi anyagot tárolnak és mozgatnak, az óvatosságnál is többre van szükség. Speciális műszaki megoldások sokaságára és tapasztalt, hozzáértő csapatra.

2017 nyarán egy izgalmas logisztikai feladatra írt ki tendert a világ egyik legnagyobb bevonat-technikai cégének magyarországi leányvállalata. A hazai telephelyen gyártott, oldószer alapú festékek – azon belül fémdobozos aeroszol kiszerelésű termékváltozatok – raktározásához, készletezéséhez, és a magyarországi DIY szektor egyes láncai, valamint kisebb kereskedelmi egységek ellátásához keresett megfelelő logisztikai szolgáltatót. A szállítás kivételével ezeket a tevékenységeket a cég korábban önerőből, illetve saját telephelyén oldotta meg, tehát a disztribúció kiszervezéséről volt szó. A tenderen elindultunk, és a nemzetközi nagyvállalat az általunk kidolgozott és javasolt ellátási lánc megoldást választotta. A megállapodást 2017 szeptemberében írtuk alá, az operáció pedig 2018 tavaszán indulhatott el. A mintegy féléves előkészítési időszak a feladat komplexitásához mérten rendkívül rövidnek tekinthető. Megbízónk termékei a 3. veszélyességi osztályba sorolandó gyúlékony folyékony anyagok, tehát veszélyes áruk, ezért tárolásuk, kezelésük, illetve szállításuk feltételeit és módját számos szigorú nemzetközi és helyi (magyar) jogszabály határozza meg. Mindez önmagában még nem jelentene számunkra szakmai kihívást, hiszen logisztikai szolgáltatóként Európa 12 országában vagyunk jelen, és a veszélyes áruk raktározásában, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) szerinti szállításában jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk. Az új megbízás „különlegességét” az adja, hogy a kezelendő veszélyes, gyúlékony árunak számító termékek volumene jelentős. Emellett az is sajátossága az operációnak, hogy – a nagy DIY áruházláncok mellett – egészen kicsi, jellemzően családi tulajdonban lévő barkácsboltokat is ellátunk. Ezen üzletek esetében – hiszen gyakran raktárral sem rendelkeznek – gyakorlatilag a polcig visszük a termékeket. Számunkra ez sem jelent problémát, mert a kisebb üzletek kiszolgálása területén is gyakorlottak vagyunk. Más ügyfeleink megbízásából számos olyan shopnak szállítunk árut, amely adott esetben egy bevásárlóközpont emeletén működik, és nem rendelkezik zsilipszerű áruátvételi helyiséggel, illetve rámpával a rakodáshoz. Ilyenkor a megfelelő előzetes egyeztetést követően egész egyszerűen bevisszük, illetve felvisszük az árut az üzletbe. Mindez jól mutatja, mennyire sokszínű és komplex ma a disztribúció, de térjünk vissza a gyúlékonysághoz, és a nagy volumenekhez, mert ezek kombinációja jelentette a valódi kihívást.

Beruházás a maximális biztonságért

Már a tenderkiíráskor pontosan tudtuk azt, hogy a feladat ellátásához a biztonságot szolgáló infrastrukturális és különféle járulékos műszaki beruházásokra lesz szükség. Ezeket a fejlesztéseket a megbízónkkal való megállapodás aláírását követően azonnal meg is kezdtük. A tárolandó árut befogadó raktárcsarnok-részt egyfajta kármentő edénnyé alakítottuk. Ez azt jelenti, hogy a csarnok lábazata, illetve a nyílászárók elé épített védőgátak felfogják az esetlegesen kiömlő vegyi anyagokat, az így felfogott anyagot pedig a kármentésre specializálódott szerződött partnerünk egy csatlakozási ponton (csonkon) keresztül képes kiszivattyúzni, vagyis átfejti saját tartálykocsijába és elszállítja azt, majd szakszerűen megsemmisíti. A raktárban nemcsak maguk a termékek sérülése következtében kiömlő, környezetre veszélyt jelentő vegyi anyagok felfogására lehet szükség, hanem egy esetleges tűzesetkor a felhasznált oltóanyag környezetbe távozását is meg kell gátolni. Ez az oltóanyag esetünkben egy úgynevezett könnyűhab, amellyel mintegy 6 perc alatt plafonig képesek vagyunk feltölteni az 1200 m2-es csarnokot. Korábban a vizes sprinkler-rendszert használtuk – ezt váltottuk ki a könnyűhabos megoldással, amelynek az is fontos előnye a sűrű keményhabos oltóanyaggal szemben, hogy nem teszi használhatatlanná a tárolt termékeket, azok forgalomba hozhatók, legfeljebb a szállítói csomagolás cseréjére lehet szükség. A vizes oltás azért nem jöhetett szóba, mert vízben nem oldható vegyi anyagokat tárolunk. Nemcsak az oltó-, hanem a tűzjelző-rendszer is „okosabbá” vált. A korábbi, úgynevezett vonali érzékelők helyett pontszerűen elhelyezett érzékelők sűrű hálózatát építettük ki. Ez a rendszer többszörös érzékelés esetén indul el, így az esetleges téves riasztások miatti oltás elkerülhető. Emellett a füst- és hőelvezető rendszert is módosítottuk, továbbá robbanás-biztos (ATEX szerinti) világítás- és klímarendszert építettünk ki. Az operáció specialitásai közé tartozik az a két robbanás-biztos, kültéren elhelyezett konténer is, amelyben a hajtógázos aeroszol termékeket tároljuk. A törvény ugyan megengedi, hogy ezekből a termékekből egy, legfeljebb kettő raklapnyit tároljon egy gyártó vagy egy logisztikai szolgáltató egy olyan raktárcsarnokban, amely nem ATEX-konform. Ugyanakkor nem életszerű, hogy egy disztribúciós központ mindössze egy-két raklapnyit tárol hajtógázos aeroszol termékekből. Tehát vagy a piaci volumenigény haladja meg a szolgáltató tárolási lehetőségeit, vagy jelentős invesztícióra van szükség egy adott raktárcsarnok ATEX-konformmá tételéhez. Mi – a robbanás-biztos konténerek alkalmazásával – egy innovatív és költséghatékony utat választottunk. Olyat, amely Magyarországon jelenleg még ritkaságnak számít.

 A technika csak az alapot adja

Alighanem minden motorsportot szerető ember elképzelte már, hogy egyszer egy bivalyerős „pályagép” volánja mögé ül. Aki túllépett a gondolati síkon, és lehetősége volt bármiféle versenyautót vezetnie, az jól tudja, hogy egyáltalán nem könnyű feladat uralni egy sportautót. A veszélyesáru-logisztika sokban hasonlít egy versenygép vezetéséhez. Vonzó szakmai feladat, de nem lehet csak úgy, az út széléről beugrani a pilótaülésbe, és még a profiknak is folyamatos edzésben kell lenniük ahhoz, hogy nagy biztonsággal vegyék a kanyarokat. Mi is így álltunk hozzá a feladathoz. Egyrészt kialakítottunk egy „core” csapatot, amely kiemelten figyel arra, hogy festékgyártó partnerünk kiszolgálása zökkenőmentes legyen, másrészt olyan akciókat, képzéseket indítottunk és tartunk rendszeresen, amelyek során nemcsak a konkrét szakmai tudnivalókat kapjuk meg a veszélyesáru-kezelés kapcsán, de segítik a szemléletváltási törekvéseinket is. A szemléletváltás esetünkben nem más, mint annak tudatosítása, hogy 2018 júliusa óta már nagy volumenben kezelünk veszélyes, gyúlékony folyadékokat.  Ezt a tudatosságot pedig folyamatosan fent kell tartani, ezért sűrűn tartunk tűzvédelmi és havária-gyakorlatokat, méghozzá nemcsak a raktári operációban résztvevők, hanem valamennyi munkatársunk számára – beleértve az irodai munkát végző kollégákat is. Mindenkinek, aki a telephelyen dolgozik, készségszinten kell tudnia azt, hogy egy vészhelyzet esetén mi a teendője. Gyakran a tűz- és katasztrófavédelmi hatóságokkal közösen rendezzük a gyakorlatokat, illetve a prevenció részeként egymás közt rendszeres beszélgetéseket tartunk, és a valós életből vett, máshol bekövetkezett tűzeseteket, havária-helyzeteket elemzünk ki. Mindezt nemcsak azért tesszük, mert ez törvényi kötelezettségünk, és az úgynevezett súlyos káresemény elhárítási tervben, azaz a SKET-ben be is kell mutatni azt, hogy milyen módon készülünk fel, illetve tartjuk magunkat „edzésben”, hanem azért is, mert a Raben vállalati kultúrájának ez szerves része. Hogy egy példát említsünk: vezetőinknek kötelessége havonta legalább egyszer megkérdeznie arról egy-egy operációban dolgozó kollégát, hogy véleménye szerint teljesülnek-e a biztonságos munkavégzés feltételei, illetve hol lát esetlegesen fejlesztendő folyamatokat. Az is lényeges, hogy telephelyünkön a raktárcsarnokok az FM Global irányelvek szerint épültek, márpedig ezek az irányelvek több ponton szigorúbb feltételeket határoznak meg, mint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz).

Kire bízhatja?

Mire az operáció elindulhatott, számtalanszor találkoztunk a hatóságok képviselőivel, akik – látva azt, hogy a maximális biztonságra törekszünk, és a lehető legkorszerűbb megoldásokat alkalmazzuk – támogató magatartást tanúsítottak. Ennek következtében nem a hatósági eljárások jogszabályokban rögzített időtartama tűnt rizikófaktornak a vállalt határidők betartása kapcsán, hanem az építőipari, illetve tűzvédelmi cégek kapacitáshiánya, és legmeglepőbb módon az olykor jelentkező anyaghiány. Hatékony projektmenedzsmentünk révén azonban sikerült mederben tartani a folyamatokat, és kialakítani egy olyan raktárlétesítményt, illetve egy olyan komplex, finomra hangolt kiszervezett ellátási lánc modellt, amelyet természetesen más – 3. veszélyességi osztályba sorolandó gyúlékony folyékony anyagokat gyártó vagy forgalmazó – cégek is igénybe vehetnek. Számukra operációs és üzleti biztonságot kínálunk. Az operáció biztonságát a veszélyes áruk logisztikájában szerzett tapasztalatokkal rendelkező szakembergárdánk és korszerű infrastruktúránk, valamint ADR-engedéllyel rendelkező fuvarozó alvállalkozóink révén teremtjük meg. Az üzleti biztonságot pedig azáltal, hogy kapacitásaink jelentősek és bővíthetőek, így akár a nagyobb léptékű forgalomnövekedéseket is képes vagyunk követni. Emellett – ahogy festékgyártó partnerünk esetében is – teljesen egyedi igényekre szabott logisztikai megoldást tudunk kialakítani.

Ez az az érték, amelyet a piacon csak kevés szolgáltató képes biztosítani a megbízóknak, hiszen az európai – azon belül a hazai – logisztikai szektor kapacitásai szinte maximálisan kihasználtak, ezért sokan inkább csak sztenderd megoldásokat kínálnak fel. Ezek azonban jellemzően arra kényszerítik az ügyfeleket, hogy saját ellátási láncaikat a felkínált lehetőséghez igazítsák. Ezzel ellentétben mi a Rabennél úgy látjuk, hogy számos olyan termék, illetve piaci szegmens van, amely esetében a sztenderd, átlagos szolgáltatások nem támogatják a megbízók versenyképességét, ezért mindig azon dolgozunk, hogy ügyfelünk, illetve az különféle termékei számára optimális ellátási láncot alakítsuk ki. Ez gyakran jár komoly erőfeszítésekkel mindkét fél részéről, de befektetett munka végül meghozza gyümölcsét, és utat nyit a további fejlődésnek.