Raben logo
csm_ludzie_biznesu_704ffd7e4f.png your-partner-in-logistics

Vállalatirányítás

Governance and approach to sustainability

Ethics Policy and Code

Etikai kódex

Customized industry solutions

Raben Fenntarthatósági Stratégia 2021 és 2025 között

Information security

Információbiztonság

Risk management

Kockázatkezelés

  • Ethics Policy and Code

    Etikai kódex

Item 1 of 4
Raben teherautója a kerek épület mellett

A fenntarthatóság kétségtelenül az üzleti tevékenységünk középpontjában áll, általános kötelezettségvállalásainkat és céljainkat pedig a vállalati struktúra legfelsőbb szintjén határozzák meg. A Raben Group létrehozta Fenntarthatósági Bizottságát, amelynek elnöke a vezérigazgató, aki maga is aktívan részt vesz a fenntarthatósági irányok és célok kijelölésében.

A Bizottság negyedévente ülésezik, és hatásköre az alábbiakra terjed ki:

  • a felülvizsgált Fenntarthatósági Stratégia megvalósításának támogatása, a stratégiák és tervek, valamint a fő teljesítménymutatók és ESG célok értékelése,
  • klímacélokról szóló döntéshozatal,
  • fenntarthatósági kezdeményezések kidolgozása és jóváhagyása.
Raben logo with slogan

A Raben Groupnál a munkavállalóink és más érdekelt felek számára is lehetővé tesszük, hogy esetleges aggályaiknak egy visszaélés-bejelentő platformon adjanak hangot.

 

Ha bármikor vonakodnak közvetlen felettesükkel vagy a HR-osztállyal megvitatni az adott kérdést, használhatják a felületet, amely védelmet biztosít számukra az áldozattá válással, a zaklatással vagy az esetleges jogi lépésekkel szemben.

Törvényellenes cselekményeket tapasztalt vagy azt, hogy valaki megsérti Etikai kódexünket, esetleg úgy tűnik, hogy ilyen helyzetnek nem szabadna kialakulnia?

Tudassa velünk!

Mondja el - névtelenül!

visszaélések

mesh
A Raben Groupnál törődünk az éghajlatváltozással

A Raben Group 2021-ben elemzést végzett a várható klímaforgatókönyvekkel kapcsolatban.

A folyamat célja a klímakockázatok azonosításához és értékeléséhez szükséges információgyűjtés, valamint az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport (Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) ajánlásainak való megfelelés biztosítása volt.

A cégcsoport két, egyaránt valószínű, de a globális kibocsátás alakulását és az ebből adódó átlagos hőmérséklet-emelkedést illetően egymástól eltérő kimeneteleket tartalmazó szcenáriót: egy 1,5, illetve egy 4 Celsius-fokos forgatókönyvet állított fel