Raben logo
információbiztonság your-partner-in-logistics

Információbiztonság

Az Ön adatai és a mi adataink

nálunk biztonságban vannak

információbiztonság szállítás

Információbiztonság

Tisztában vagyunk azzal, hogy a megfelelő védelmet jelenleg nem csak az emberi egészségre és életre, a természeti erőforrásokra, hanem azokra az információkra is alkalmazni kell, amelyek üzleti szempontból nagyon értékesek. Az információbiztonságot úgy értjük, hogy nemcsak a megfelelő titoktartást, hanem a hozzáférhetőséget és az integritást is biztosítja.

Ez a folyamat folyamatos nyomon követést és fejlesztést igényel, amelyet az ISO 27001 iránymutatásain alapuló információbiztonsági rendszer bevezetése a jövőbeni terveink között szerepel.

Hiszünk abban, hogy az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet valamennyi követelményének megfelelünk a természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében,  és 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezése számunkra az információbiztonsági irányítási rendszer egyik legfontosabb célja.

adatkezelés a szállítmányozásban

Az összegyűjtött adatokat csak arra a célra használjuk fel, amilyen célra rendelkezésre bocsátották őket. Információszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget teszünk az ilyen adatok gyűjtésekor, különös tekintettel arra,  milyen módon és mennyi ideig fogjuk az adatokat használni és azok kinek lesznek elérhetőek.

Ennek köszönhetően biztos lehet benne, hogy:

>> csak az arra felhatalmazott személyek férnek hozzá a bizalmas adatokhoz,

>>  a szükséges információ az érintettek rendelkezésére áll, így garantált azok rövid átfutási ideje,

>> gondoskodunk a felhasznált adatok minőségéről, teljességéről és helyességéről, ami végül lehetővé teszi a hibák kockázatának minimalizálását.

Adatvédelem

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségek

+36 30 215 5376

edit.rozmis@raben-group.com