Raben logo

Adatvédelem

I. BEVEZETÉS

A személyes adatok védelme és az információbiztonság mindig is kiemelt fontosságú volt a Raben  Group számára. Felelős szervezetként tudatában vagyunk annak, hogy az információnak különleges értéke van, és olyan erőforrás, amely megfelelő védelmet igényel. Ezért fontos számunkra, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló előírásokra, ideértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR). Ezért ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz a személyes adatok feldolgozásának jogi alapjairól, azok gyűjtésének és felhasználásának módjairól, valamint az érintettek jogairól.

II. A Raben Group, az adatvédelmi irányelv alkalmazási köre

A jelen adatvédelmi irányelv értelmében a Raben Group társaságai a Raben Group azon vállalatai, amelyek adatait részletesen az alábbiakban tüntetjük fel:

 • Raben Management Services Sp. z o.o. székhelye Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo,
 • Raben Logistics Polska Sp. z o.o. székhelye Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo,
 • Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. székhelye Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo,
 • Raben East Sp. z o.o. székhelye Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo,
 • Raben Transport Sp. z o.o. székhelye: Gądki, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki,
 • Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. székhelye Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo,
 • Raben Trans European Germany GmbH, székhelye: Mannheim, Holländerstr. 11, 68219 Mannheim,
 • Raben Group B.V. székhelye: Oss, Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, postai cím Postbus 201, 5340AE Oss, Hollandia,
 • Raben Netherlands B.V., székhelye: Oss, Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, postai cím Postbus 201, 5340AE Oss, Hollandia,
 • Raben Logistics Czech s.r.o. székhelye: Nupaky, Komerční 535 251 01 Nupaky Csehország,
 • Raben Logistics Slovakia s.r.o. székhelye: Szenec, Diaľničná cesta 28, 903 01 Senec, Szlovákia,
 • Raben Trans European Hungary Kft. székhelye: Dunaharaszti, 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 31.
 • Raben Ukraine T.z.o.w., 150, Brovarska utca, Velyka Dymerka, Brovarsky district, Kyiv régió, 07442, Ukrajna,
 • Raben Lietuva UAB, székhelye: Vilnius, Liepkalnio 85A, LT-02120 Vilnius, Litvánia,
 • Raben Latvia SIA székhelye: Garā iela 2, LV-2130 Dreiliņi, Latvia, Lettország,
 • Raben Eesti OU székhelye: Harjumaa, Reti tee 4, Peetri, Rae vald, Észtország,
 • Raben Logistics Romania S.l.r. székhelye Ilvof Dragomiresti-Vale, C1 raktár A-09 egység, Ilfov megye Románia
 • Raben SITTAM Srl Monzoro 100 - 20010 Cornaredo útján, Olaszország
 • Raben Logistics Bulgaria, 56, Hristofor Kolumb Blvd. 1592 Szófia, Bulgária

Ez az adatvédelmi irányelv minden olyan esetre vonatkozik, amikor a Raben Group a személyes adatok kezelője, és a személyes adatokat kezeli. Ez vonatkozik azokra az esetekre, amikor közvetlenül az érintettől megszerzett személyes adatokat dolgozunk fel, valamint olyan esetekre, amikor más forrásokból gyűjtöttük a személyes adatokat. A Raben Group mindkét fenti esetben eleget tesz a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek, e rendelkezéseknek megfelelően.

Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy a Raben Group vállalatai tőkecsoport formájában működnek, ezért az üzleti célkitűzések elérése, továbbá a legmagasabb szintű szolgáltatások biztosítása érdekében, ideértve az ügyfélszolgálatot is, együttesen határozzák meg a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, valamint a GDPR 26. cikke alapján a személyes adatokat az alábbiakban ismertetett elvekkel összhangban közösen ellenőrzik.

A Raben Group közös szolgáltató központot  nevezett ki – a Raben Management Services sp. z o. o.-t, amely kezeli a HR és a bérszámfejtési folyamatokat, a marketing folyamatokat (ideértve a Raben Grouppal együttműködő újságírók adatbázisának és a közösségi médiában létrehozott vállalati fiókok kezelését), az informatikát (beleértve az informatikai rendszereket, ahol az alvállalkozók, a járművezetők, a címzettek, stb. személyes adatait gyűjtik), biztonsági eseményeket, valamint koordinálja az alkalmazottak toborzási és kockázatelemzési folyamatait az összes többi vállalat számára. A vállalat a www.raben-group.com weboldalt is üzemelteti, ezért koordinálja a weboldalon elérhető űrlapokon (pl. kapcsolattartási űrlap, Raben Group hírlevél) keresztül elküldött személyes adatok feldolgozását is.

A Raben Grouphoz tartozó vállalatok átfogó logisztikai szolgáltatást kínálnak, lehetővé téve, hogy a legigényesebb ügyfelek elvárásainak is megfeleljenek.

A logisztikai szolgáltatást nyújtó Raben vállalatok aktívan együttműködnek egymással a költségek, valamint az irányítási és adminisztrációs folyamatok optimalizálása érdekében. Gyakran megosztott infrastruktúrát (megosztott épületeket) használnak, amely magában foglalja a munkaerő és az áruk áramlásának közös szabályozását (személyek és vagyon v édelme). Abban az esetben, ha olyan egyedi szerződések jönnek létre  a szerződő felek között, amelyekben egy külső szervezet és a Raben Group több, vagy összes tagvállalata érintett, a Raben Management Services sp. z.o.o. képviselheti őket.

A fuvarozók (valamint a járművezetők), valamennyi operatív vállalattal együttműködhetnek, ami lehetővé teszi a szállítási kapacitások hatékonyabb kihasználását.

Az operatív tagvállalatok egyénileg valósítják meg a gyakornokokkal, illetve a kölcsönzött munkaerővel kapcsolatos folyamatokat. Saját igényeiknek megfelelően toboroznak munkavállalókat. Ugyanakkor a jelölt kifejezett hozzájárulása esetén lehetővé teszik számukra, hogy részt vegyenek a Raben Groupon belüli jövőbeni toborzási folyamatokban is.

A biztonság fontos. A SHE program (Biztonság, egészség és környezetvédelem) részeként a Raben Group azonosítja és elmagyarázza azokat az eseteket, amelyek balesethez vezethetnek. Ennek érdekében egy űrlapot tettünk elérhetővé a Raben Group webhelyén: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/102577/index.html, amelyen keresztül bárki, aki egy potenciálisan veszélyes eseményt vagy a Raben Group Etikai Kódexében meghatározottakkal összeférhetetlen viselkedést tapasztal, jelezheti azt. A Raben Management Services Sp. z o.o. az érintett társasággal / társaságokkal együtt az esemény kapcsán feldolgozza a jelentést tevő személy személyes adatait a kapcsolattartás és az összes lényeges körülmény megismerése céljából.

A személyes adatoknak az egyes tagvállalatok közötti áramlása a Raben Groupon belüli kapcsolatok következménye, valamint az egyes folyamatok irányításának központosításához szükséges. Semmiképpen sem sérti a hatályos jogiszabályozokat.

A személyes adatok feldolgozásának egyedi műveletein belül az a vállalat, amely egy adott folyamatot irányít vagy koordinál, köteles teljesíteni az érintett felé fennálló tájékoztatási kötelezettséget; felelős az érintettek jogainak gyakorlásának biztosításáért.

III.           Kapcsolat

Kijelölt adatvédelmi tisztviselőnkhöz a személyes adatok feldolgozásával és az adatkezeléshez kapcsolódó jogok gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben fordulhat. Az adatvédelmi tisztviselővel a gdpr@raben-group.com e-mail címen, vagy a +36 24 502 000 telefonszámon léphet kapcsolatba.

IV.             A Raben Group által működtetett webhelyeket, közösségimédia-felületeket felkereső személyek és elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek személyes adatainak feldolgozási köre, módjai és céljai

Biztosítani kívánjuk az átláthatóságot a személyes adatok feldolgozásának módszereivel és jogi alapjaival, valamint a személyes adatok feldolgozásának céljaival kapcsolatban. Annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre a lehető legegyértelműbb magyarázatot adhassuk, az alábbiakban soroljuk fel a Raben Group által működtetett webhelyeket, közösségimédia-felületeket felkereső személyek és elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek személyes adatainak feldolgozási köreit.

Ugyanakkor biztosítani szeretnénk Önt arról, hogy amikor személyes adatokat kezelünk az adatkezelő jogos érdeke alapján, megpróbáljuk elemezni és egyensúlyba hozni az érdekünket és az érintettre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásokat, valamint adott személy jogait. Nem dolgozunk fel személyes adatokat, amikor arra a következtetésre jutunk, hogy az érintettre gyakorolt hatás felülírná az érdekeinket, hacsak más jogi okunk nincs, pl. rendelkezünk a megfelelő beleegyezéssel, vagy azt a törvény rendelkezései megkövetelik és megengedik.

IV.1. A Raben Group által működtetett webhelyeket, közösségimédia-felületeket felkereső személyek és elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek személyes adatainak feldolgozási köre

1.     Általános információ

A weboldalainkat felkereső, illetve elektronikus szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személyek ellenőrzésük alatt tarthatják a nekünk megadott személyes adataikat, továbbá biztosítjuk, hogy a felhasználóinkról szóló információk összegyűjtése és feldolgozása a megfelelő szolgáltatási színvonal nyújtásához szükséges minimális mértékre korlátozódik.

2.     Cookie fájlok

Korlátozott mértékben automatikusan gyűjthetünk személyes adatokat a weboldalunkon található cookie fájlok (sütik) segítségével. A sütik gyűjtésével és használatával kapcsolatos részletes információkat a cookie fájlokra vonatkozó irányelveink tartalmazzák. https://magyarorszag.raben-group.com/cookie-policy

3.     Online jelentkezési lapok és űrlapok

Weboldalunk különféle lehetőségeket kínál a kapcsolatfelvételhez. A kapcsolatfelvételi űrlapokon kívül jelentkezési űrlapokat is használunk a foglalkoztatás és az együttműködés megkezdéséhez, valamint értesítési űrlapokat és hírlevelünkre való feliratkozási felületet. A fent említett űrlapok használatához általában meg kell adnia személyes adatait. Ezeket az adatokat csak abból a célból kezeljük, amelyre átadták őket, és az alkalmazandó jogalapon alapulnak, amely lehet beleegyezés, a szerződés megkötése előtt végrehajtandó művelethez szükséges adatkezelés szükségessége vagy az adatkezelő jogos érdeke, amely alapján válaszol a kapott üzenetre.

IV.2.  A Raben Grouppal az ajánlattal kapcsolatos információszerzés, a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételek megosztása, valamint a weboldalon keresztüli szerződéskötés céljából kapcsolatba lépő személyek személyes adatainak feldolgozása  

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük azoktól a természetes személyektől, akik kapcsolatba lépnek velünk az ajánlattal kapcsolatos információszerzés vagy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételek megosztása céljából, valamint azoktól, akik szerződés megkötése érdekében fordulnak hozzánk: keresztnév és vezetéknév, beosztás, e-mail cím és telefonszám. Ezek a személyek elsősorban e-mailt küldhetnek nekünk a weboldalon keresztül. Ezek az üzenetek tartalmazzák a beállított felhasználónevet és e-mail címet, valamint további információkat, amelyeket a felhasználó az üzenetben fel kíván tüntetni.

Arra kérjük, hogy ne adjon meg olyan információkat, melyek a GDPR 9. cikkének (1) bekezdésében felsorolt személyes adatok különleges kategóriái közé tartoznak (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményekre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információk, fizikai vagy mentális egészségre vonatkozó adatok, genetikai adatokat, biometrikus adatokat, a természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára és a bűnügyi előéletre vonatkozó adatokat). Ha bármilyen okból ilyen információt ad meg, az azt jelenti, hogy kifejezetten beleegyezik abba, hogy az adatokat itt gyűjtsük és felhasználjuk, az itt leírtak szerint, vagy az adatok közzétételének helyén.

IV.3. A Raben Group közösségi oldalait felkereső személyek adatainak feldolgozása

A Raben Group és a Facebook közösen kezeli azon felhasználók adatait, akik követik a Raben Group közösségi oldalt, amely elérhető a https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial/ vagy az alábbi címeken elérhető Raben Group tagvállalat követői:

Az Instagram márka tulajdonosaként a Facebook közösen ellenőrzi azon személyek adatait is, akik a Raben Group Instagram oldalát követik https://www.instagram.com/raben_group/?hl=pl.

A Raben Group rendelkezik profilokkal a YouTube és a LinkedIn portálokon is.

A Raben Group és a YouTube közösen kezeli azon felhasználók adatait, akik követik vagy lájkolják a rendelkezésre álló Raben Group csatornákat

https://www.youtube.com/channel/UCdUT_CrCPjlOToHAGA8H5Ug

A Raben Group és a LinkedIn közösen kezeli azon felhasználók adatait, akik követik a Raben Group oldalát a https://pl.linkedin.com/company/the-raben-group/  linken.

A fentiek miatt a Raben Group tagvállalatai, mint a közösségi oldalak / csatornák rendszergazdái, névtelen statisztikai adatokat szerezhetnek a webhelyet látogató személyekről. Ezeket az adatokat a cookie-fájlok révén gyűjtjük, amelyek mindegyike egyedi felhasználói kódot tartalmaz (ezeket a portál rendszergazdája a számítógép merevlemezére vagy a közösségi oldalra látogató személyek bármely más adathordozójára menti). Az a felhasználói kód, amely összekapcsolható az adott portálon regisztrált felhasználók kapcsolati adataival, a közösségi oldal / csatorna megnyitásakor letöltésre és feldolgozásra kerül. Noha anonim adatokról van szó, a Raben Group-tagvállalatok felkérhetik a webhely-adminisztrátort, hogy dolgozza fel ezeket az alábbiak területén:

 • demográfiai adatok (beleértve: életkor, nem, családi állapot és szakmai végzettség);
 • életmóddal és érdeklődési körrel kapcsolatos információk;
 • földrajzi adatok, amelyek lehetővé teszik annak eldöntését, hogy hol folytassanak speciális promóciós akciókat vagy szervezzenek eseményeket, illetve hogyan készítsék el a legjobban célzott ajánlatokat...

A LinkedIn esetében a webhely látogatóira vonatkozó statisztikák a következőket tartalmazhatják:

 • a felhasználó földrajzi elhelyezkedése;
 • a betöltött pozíció típusa;
 • annak a cégnek a mérete, amelyben a felhasználót foglalkoztatják;
 • az a szektor, amelyben a felhasználó tevékenykedik.

Ugyanakkor azoknak a személyeknek az adatai, akik lájkolják, követik a közösségi oldalt / csatornát, nem anonimizált formában feldolgozható:

 • Raben Grouppal való kommunikáció egy adott portálon keresztül (ez a lehetőség nem vonatkozik a LinkedIn portálra);
 • a közösségi oldalon / csatornán megosztott hozzászólások;
 • részvétel különféle promóciós kampányokban, versenyeken – ebben az esetben a feldolgozás a Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján történik (ez a lehetőség nem vonatkozik a LinkedIn portálra).

A Raben Grouphoz tartozó vállalat közösségi oldalát / csatornáját kedvelő személyek adatait semmilyen körülmények között nem lehet felhasználni más célra, mint amire azt rendelkezésre bocsátották. Feldolgozásuk kizárólag az adott portálon és a portál használatának általános feltételeivel összhangban történik.

Szeretnénk, ha közösségi oldalunk a vélemények és tapasztalatok megosztásának olyan helye lenne, ahol a felhasználók képesek úgy kommunikálni, hogy közben megőrzik a személyes kultúra és a kölcsönös tisztelet elveit. Ezért kérjük, tartsa tiszteletben a következő szabályokat:

 • nem toleráljuk a gyűlöletbeszédet vagy a rasszista, homofób, szexista, pornográf, vulgáris természetű, más vallásokat, meggyőződéseket vagy nemzeteket sértő tartalmat;
 • nem toleráljuk a törvénysértést, a hatályos törvények megsértését, harmadik felek jogainak megsértését, ideértve a szerzői jogokat és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat;
 • kérjük, fordítson különös figyelmet a bejegyzésekhez fűzött megjegyzésekben közzétett információkra; a közösségi oldal nyilvános tér, ezért a Felhasználó által szolgáltatott adatok, például személyi szám, személyiigazolvány-szám, telefonszám vagy engedélyezési adatok (bejelentkezés, jelszó) negatív következményekkel járhatnak az ilyen típusú információkat nyilvánosságra hozó Felhasználó számára.

Fenntartjuk a jogot a fent említett szabályokat sértő bejegyzések törlésére vagy elrejtésére.

További információk az elektronikus levelezésről

Ha elektronikus levelet szeretne írni nekünk, kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül küldött titkosítatlan e-mail üzenetek nincsenek megfelelően védve harmadik felek hozzáférésétől.

V.           A weboldalon és a közösségi oldalakon keresztül megadott személyes adatok feldolgozásának jogialapja

1. A Raben Group által üzemeltetett weboldalakat felkereső, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő, továbbá a Raben Group közösségi oldalain tartalmat közzé tevő személyek személyes adatainak feldolgozása az adatok feldolgozásának különböző jogi alapjain nyugszik, az általunk kezelt személyes adatok kategóriájától és céljától függően. A weboldalunkat felkereső személyek személyes adatait az adatkezelő jogos érdeke alapján vagy beleegyezés alapján kezeljük, ha az érintettet ilyen hozzájárulás megadására kértük.

2. Az online / kapcsolattartási űrlap kitöltőinek adatait azért dolgozzuk fel, mert a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételéhez szükségesek, az adataikat szolgáltató személyek kérésére vagy a kapott üzenetre válaszoló adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében. A közösségi oldalunkat felkereső személyek adatait a Facebook használatának szabályai szerint kezeljük, a felhasználó beleegyezése alapján.

3. A közösségi médiában folytatott promóciós kampányok esetében, amelyek során a Felhasználó fényképet küld egy adott témáról, beleegyezését adja a személyes adatok feldolgozásához, mint a fényképen rögzített kép; keresztnév, vezetéknév és levelezési cím megadása nyeremény esetén (kézbesítés céljából), ezt a fénykép megadásával / megosztásával és a feltüntetett adatok megadásával fejezi ki. Olyan fénykép küldése esetén, amely harmadik felek képét is megjeleníti, a Felhasználó megerősíti, hogy joga van azt felhasználni, ideértve a kép megosztását is.

4. A Raben Grouppal annak weboldalán keresztül az ajánlattal kapcsolatos információszerzés, valamint a szolgáltatásokat illető visszajelzések megosztása érdekében, továbbá szerződéskötés céljából kapcsolatba lépő személyek személyes adatainak feldolgozása a felhasználó Raben Grouphoz intézett beleegyezésén alapul, illetve az adott személy által beküldött szerződés (kérésnek megfelelő) teljesítésének érdekében kerül rá sor. A rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozása az adatkezelő jogos érdeke alapján is történhet.

 5. A végfelhasználók adatait a helyzettől és a személyes adatok típusától függően a természetes személy beleegyezése alapján (ideértve különösen az e-mail marketing vagy a telemarketing tevékenység keretében történő megkereséshez való hozzájárulást), vagy a Raben Group jogos érdeke alapján adatkezelőként kezeljük (pl. az ügyfél által megrendelt szolgáltatás nyújtása kapcsán, elemző és profilozási tevékenységek végzése, beleértve a szolgáltatás  használatának elemzését, a saját termékek közvetlen marketingjével, az esetleges kárügyekkel szembeni védelem vagy követelések gyakorlása céljából szükséges dokumentáció biztosításával kapcsolatos tevékenységeket is).

VI.          A weboldalon és a közösségi oldalakon keresztül megszerzett személyes adatok feldolgozásának időtartama

A személyes adatok feldolgozásának időtartama a jogalaptól függ, amely jogos előfeltétele a Raben Group általi személyes adatok feldolgozásának. Ennek megfelelően kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatokat a Raben Group az alábbiak alapján dolgozza fel:

1. beleegyezés, a feldolgozás időtartama addig tart, amíg az érintett vissza nem vonja a beleegyezését vagy a feldolgozási cél nem teljesül;

2. az adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés időtartama addig tart, amíg a fent említett érdek (pl. polgári jogi igények elévülési ideje) meg nem szűnik, vagy amíg az érintett nem tiltakozik a további feldolgozás ellen – abban az esetben, ha a kifogás összhangban van a jogszabályokkal;

3. az alkalmazandó jogi szabályozásokat, az e célból történő feldolgozás időtartamait a jelen szabályzat határozza meg.

VII.        A weboldalon és a közösségi oldalakon található rajongói oldalakon feldolgozott adatok címzettjei és az adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbítása

Személyes adatait a törvény követelményei alapján, vagy azzal a céllal adjuk tovább egyéb entitásoknak, amelyre Ön átadta őket. Ugyanakkor kijelentjük, hogy csak olyan ellenőrzött szervezetek szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek garantálják az Ön adatainak biztonságát. Azok a szerződések, amelyek a személyes adatok kezelésére vonatkoznak, rendelkezéseket tartalmaznak az általunk megkövetelt védelmi intézkedésekről, biztosítva az átadott adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét.

Személyes adatait átadhatjuk olyan vállalatoknak vagy más megbízható üzleti partnereknek, akik a nevünkben nyújtanak szolgáltatást, például a weboldal marketing célokra, vagy a szolgáltatás egyéb módon történő nyújtására való alkalmasságának felmérését szolgáló technikai támogatást. Személyes adatait csak akkor továbbítjuk ezeknek az entitásoknak és más harmadik feleknek, ha az Ön által kért vagy Ön által engedélyezett szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, az Ön és saját jogaink, tulajdonunk vagy biztonságunk védelme érdekében szükséges, vagy ha a hatályos törvények erre köteleznek (vagy egy meghatalmazott szerv kérésére), ha a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára egyébként szükség van a jogi megállapodások támogatásához (ideértve különösen a büntetőjogi intézkedéseket vagy pert).

A fentieket figyelembe véve a Raben Group által adatkezelőként feldolgozott személyes adatok címzettjei lehetnek:

 • tárhelyszolgáltatást nyújtó szervezetek,
 • a Raben Group azon alvállalkozói, akik az általunk használt szoftverszolgáltatást, szoftver- vagy hardverkarbantartást végzik, valamint az általunk használt szolgáltatásokat nyújtó vállalatok,
 • a kérdőíves felmérések területén szolgáltatásokat nyújtó szervezetek,
 • könyvvizsgálók és hatósági könyvvizsgálók, jogi tanácsadók, adótanácsadók,
 • bűnüldöző hatóságok, szabályozó hatóságok és más közigazgatási szervek.

Személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül alapított adatfeldolgozóknak is továbbíthatók.

Az EGT-n kívüli országok nem biztosíthatják ugyanolyan szinten a személyes adatok védelmét, mint az EGT-országok. Mielőtt személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítanák, mi mindent megteszünk annak biztosítására, hogy az ilyen továbbítás ne vezessen az EGT-országokban hatályos szabályozások által garantált védelmi szint csökkenéséhez. Személyes adatainak az EGT-n kívüli továbbítása esetén azok továbbítása az Európai Bizottság által elfogadott szokásos adatvédelmi szerződéses kikötések alapján történik.

VIII.           A személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó jogok, amelyeket a weboldal és a közösségi médiában létrehozott rajongói oldalak használhatnak

A természetes személyek különleges jogokkal rendelkeznek személyes adataikkal kapcsolatban, és a Raben Group tagvállalatai adatkezelőként felelősek e jogok érvényesítéséért a hatályos törvényekkel összhangban. A jogok hatálya és gyakorlása, valamint a személyes adatok védelme területén meghatározott jogokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy kérés esetén forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Fenntartjuk a jogot, hogy a következő jogokat gyakorolhassuk, miután sikeresen ellenőrizte az adott tevékenység végrehajtására jelentkező személy kilétét.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 • az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga, ha az Ön személyes adatait az Ön beleegyezése alapján kezeljük;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
 • a személyes adatok helyesbítésének joga;
 • a személyes adatok törlésének követeléséhez való jog;
 • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog;
 • tiltakozási joga az Ön adatainak feldolgozása ellen az Ön sajátos helyzete miatt – olyan esetekben, amikor az Ön adatait jogos érdekünk alapján kezeljük;
 •  a személyes adatok hordozhatóságának joga, azaz a személyes adatok általunk történő biztosítása strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Ezeket az adatokat elküldheti egy másik adatkezelőnek, vagy kérheti, hogy adatait továbbítsuk egy másik adatkezelőhöz az Ön nevében. Ezt azonban csak akkor tesszük meg, ha az ilyen átadás technikailag lehetséges. Önnek csak akkor van joga személyes adatok hordozhatóságára, ha hivatkozik azokra az adatokra, melyeket a kötött szerződés vagy az Ön beleegyezése alapján dolgozunk fel;
 • panasz benyújtásának joga a személyes adatok védelméért felelős felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

IX. Részletes információs záradékok a személyes adatoknak a Raben Group vállalatai által a weboldalon és a közösségi hálózatokon kívüli feldolgozásáról

A Raben Group nem csak a közösségi oldalakon és rajongói oldalakon kezeli a személyes adatokat.

A tájékoztatási kötelezettségünk teljesítése érdekében az alábbiakban soroljuk fel azokat a kulcsfontosságú kérdéseket, amelyek a személyes adatoknak a weboldalon és a közösségi oldalakon kívüli feldolgozásával kapcsolatosak, és érintik a közlekedésben részt vevőket, járművezetőket, fuvarozókat, szolgáltatókat, ügyfeleket, az úgynevezett „kapcsolattartókat”, hírlevelek olvasóit, létesítményeink látogatóit, jogi személyek képviselőit és a média képviselőit.

Természetesen az adatvédelmi irányelv I – IV. pontjában feltüntetett információk maradéktalanul alkalmazhatók maradnak az ebben a szakaszban szereplő tájékoztatási záradékok tekintetében is.

Tájékoztatás a szállításban résztvevők számára

Tájékoztatás a gépkocsivezető számára (saját alkalmazott/a Raben Group vállalatainak szolgáltatásokat nyújtó fuvarozó vállalat alkalmazottja)

Tájékozatás a fuvarozó számára

Tájékoztatás az ügyfél számára

Tájékoztatás gépkocsivezetők számára - TMLE alkalmazás

Tájékoztatás szállítók számára

Tájékoztatás a Track & Trace felhasználóinak

Tájékoztatás kapcsolattartók számára

Tájékoztatás hírlevél küldésről

Tájékoztatás a kameramegfigyelésről és a Raben Group látogatói szolgáltatásáról

Tájékoztatás a média számára

Tájékoztatás a jogi személyek képviselői számára

 X.  Jelen adatvédelmi irányelvek változtatása

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk ezt az adatvédelmi irányelvet és módosítsuk, ha ez szükségesnek vagy kívánatosnak bizonyul: új jogszabályi előírások, a személyes adatok védelme folyamatainak felügyeletéért felelős hatóságok új irányelvei, a személyes adatok védelme területén alkalmazott bevált gyakorlatok miatt.

Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi irányelvek megváltoztatására a személyes adatok feldolgozásához használt technológia változásai esetén (ha a változás érinti a jelen dokumentum szövegét), valamint a személyes adatok feldolgozás módszereinek, céljainak vagy jogi alapjainak változásakor.

Utolsó módosítás időpontja 2021.07.01.