Raben logo

Adatvédelem

I. BEVEZETÉS

A személyes adatok védelme és az információbiztonság mindig kiemelt fontosságú a Raben Management Services Sp. zoo. és a Raben Group operatív vállalatai, valamint a teljes vállalatcsoport (a továbbiakban: „Raben Group”) tekintetében. Felelős szervezetként tudatában vagyunk, hogy az információnak különleges értéke van, és olyan erővel bír, amely megfelelő védelmet igényel. Ezért fontos számunkra, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel az új személyes adatok védelméről szóló rendeletre, beleértve a természetes személyek személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletéről (GDPR). Ezért ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz a személyes adatok feldolgozásának jogi alapjairól, azok gyűjtésének és felhasználásának módjairól, valamint az érintettek jogairól.

A jelen szabályzat szempontjából a Raben Groupot az alábbi társaságok alkotják:

 • A Raben Group N.V., a Raben Group Intellectual Properties B.V. és a Cougar Investments Holding B.V.; melyek mindegyikének székhelye Hollandiában, Ossban található, valamint
 • Valamennyi olyan – Lengyelországban vagy másutt – működő vállalat, amelyben a Raben Group N.V., a Raben Group Intellectual Properties B.V. vagy a Cougar Investments Holding B.V. (külön-külön vagy együttesen) „többségi irányítást biztosító befolyással” bír az 1994. szeptember 29-én kelt lengyel számviteli törvény értelmében (Jogi Közlöny 2009; 152. szám; 1223. pont).

A jelen szabályzat szempontjából azon vállalatok is a Raben Groupot alkotják, amelyek a jövőben jönnek létre és a fenti 1) és 2) pont legalább egyikének megfelelnek.

Információbiztonság

A Raben Group megbízható partner mindazon közép- és nagyvállalatok számára, amelyek logisztikai szolgáltatásaik kiszervezése mellett döntöttek. Felelős szervezetként tisztában vagyunk azzal, hogy az információ érték, és olyan erőforrás, amely megfelelő védelemre szorul.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a felhasználókat arról, hogy mely adatokat, milyen körben és milyen célra gyűjtünk az internetes oldalunk látogatóitól, és azokat hogyan kezeljük és használjuk fel.

A személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása során betartjuk az 1997. augusztus 29-én kelt, a személyes információk védelméről szóló törvény (2002. június 17-én kelt egységes szerkezetű szöveg, Jogi Közlöny 101. szám, módosított 926. pont), illetve valamennyi egyéb kötelező jogszabály rendelkezéseit.

A www.raben-group.com internetes oldal és az azon keresztül gyűjtött személyes adatok Kezelője a Raben Management Services sp. z o.o., melynek bejegyzett székhelye Robakowóban található (ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki).

IP címek

Az IP címek négy darab, egymástól ponttal elválasztott számból állnak, melyek mindegyike 0 és 255 közötti értékű (pl. 123.45.67.89). Az IP címet a szolgáltató általában automatikusan generálja. Weboldalunk megfelelő megjelenítése érdekében szerverünk letölti a felhasználó IP címét, és „maszkolt” formában tárolja, ami azt jelenti, hogy csak az első három számot rögzíti (pl. 123.45.67.xxx). Akár statikus, akár dinamikus a felhasználó IP címe, a fenti óvintézkedés megakadályozza, hogy az adott személy azonosításra kerülhessen. A maszkolt IP címet hálózati szerver protokolljaink (az úgynevezett napló fájlok) tartják nyilván az esetleges hibák elemzése érdekében, statisztikai célokra pedig a Google Analytics webelemző szoftver rögzíti őket.

Nemzetközileg működő vállalatként azt is tudni szeretnénk, milyen országokból látogatják a felhasználók az internetes oldalunkat. Ennek érdekében a maszkolt IP címeket földrajzi helymeghatározásra is használjuk. A maszkolt IP cím használata lehetetlenné teszi, hogy ennek során a felhasználókat személy szerint azonosítsuk. További információkért, kérjük, tekintsék meg webböngészőjük Súgó menüjét.

Webböngésző információk

A fentiek mellett hálózati szerverünk a felhasználó webböngészője által megadott adatokat is gyűjt, és bizonyos részüket napló fájlokban rögzíti. Ezen adatok kiterjednek a felhasználó által használt operációs rendszerre és webböngészőre, a megjelenített információk megjelölésére, a weboldal meglátogatásának időpontjára, az azt megelőzően megtekintett (úgynevezett „referer”) weboldalra és a felhasználó számára megjelenített adatok mennyiségére. Adott személyek azonosítására az adatok nem használhatók, mivel az IP címek maszkoltak. Az adatokat az esetleges hibák elemzése érdekében, valamint statisztikai célokra a napló fájlok is rögzítik és feldolgozzák.

Cookie-k (“sütik”)

A “cookie” kifejezés alatt a jelen szabályzat szempontjából az Európai Parlament személyes információk kezeléséről és az adatvédelemről szóló 2009/136/EK irányelvében (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) és a 2004. július 16-án kelt telekommunikációs törvény 173. cikkében (Jogi Közlöny 171. szám, módosított 1800. pont) meghatározott cookie fájlok és hasonló eszközök értendők.

A cookie egy kis fájl, amely az internetes oldalak meglátogatására használt számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon rögzített és tárolt információkat tartalmaz. A cookie-k általában rögzítik az eredetük szerinti weboldal nevét, az eszközön való tárolásuk időtartamát és az egyedi számukat.

A cookie-k használata az alábbi célokat szolgálja:

 • a weboldal hozzáigazítása a felhasználó igényeihez, valamint az internetes oldalak használatának optimalizálása;
 • a szolgáltatás adott használója számára megjelenített tartalmak egyéniesítése;
 • statisztikák készítése az internetes szolgáltatások felhasználóinak szokásairól, melyek segítségével fejleszthető az oldalak szerkezete és tartalma;
 • a felhasználó munkamenetének fenntartása (bejelentkezést követően), mely által elkerülhető, hogy a látogatónak minden egyes aloldalra újra be kelljen jelentkeznie;
 • az internetes oldal adott felhasználója számára megjelenített hirdetési és marketing ajánlatok optimalizálása

A cookie-k típusai

A cookie-knak három fő típusuk van: „átmeneti”, „állandó” és „harmadik fél” cookie-k.

Az átmeneti cookie-k ideiglenes fájlok, melyeket a felhasználó számítógépe, táblagépe vagy okostelefonja addig tárol, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik, illetve el nem hagyja az oldalt vagy be nem zárja a böngészőt. Használatuk célja az adott internetes oldalon belüli hitelesítést igénylő szolgáltatások nyújtása.

Az állandó cookie-kat a felhasználó számítógépe, táblagépe vagy okostelefonja a cookie-k paramétereikben meghatározott időtartamig vagy a felhasználó általi törlésig tárolja, használatuk célja pedig a felhasználó által választott beállítások megjegyzése és a felület testre szabása.

A harmadik fél cookie-k segítségével információ gyűjthető az internetes oldalak használatának módjáról, és az adott felhasználó érdeklődési köréhez szabott hirdetési tartalom jeleníthető meg.

A cookie-k és a személyes információk

A cookie-k segítségével gyűjtött személyes információk kódoltak, így azokhoz jogosulatlan és nem kívánt személyek nem férhetnek hozzá. Gyűjtésük kizárólagos célja, hogy segítségükkel a felhasználók számára elérhetővé váljanak bizonyos funkciók.

A cookie-k módosítása/törlése/kikapcsolása

A Raben Group ezúton tájékoztatja a felhasználókat, hogy a webböngészők többségének alapbeállításai lehetővé teszik a cookie-k használatának külön beállítás nélküli elfogadását. Amennyiben a felhasználó nem járul hozzá, hogy az internetes oldalon végzett tevékenysége megfigyelésre kerüljön, webböngészőjében bármikor kikapcsolhatja a cookie-k használatát. Emellett a felhasználónak joga és lehetősége van olyan beállítások kiválasztására is, amelyek automatikusan blokkolják a cookie-k használatát.

Internetes oldalunk használható cookie-k nélkül is, azonban ez a böngészés közbeni funkciók bizonyos korlátozásait eredményezheti.

Részletes információk a cookie-k támogatásának lehetőségeiről és módjairól elérhetők az internetböngészők beállításaiban.

Google Analytics

A felhasználói viselkedés elemzéséhez a Google Inc. („Google") webelemző és riportkészítő szoftverét, a Google Analytics-t használjuk. Ennek során azonban kérésünkre a Google névtelenné teszi a felhasználók IP címét a felhasználói viselkedés elemzése előtt. A Google Analytics programkódjába beillesztettünk bizonyos, ezt szolgáló sorokat.

A Google Analytics a felhasználó számítógépén tárolt cookie-kat alkalmaz annak érdekében, hogy elemezhesse, hogyan használja az adott felhasználó a weboldalt. A Google Analytics által alkalmazott cookie-k átmeneti vagy állandó fájlok lehetnek, amelyek azonban általában két év után lejárnak. A felhasználói viselkedéssel kapcsolatban a cookie-k által gyűjtött információk általában az Egyesült Államokban lévő Google szerverekre érkeznek be és ott tárolódnak.

Mivel kértük az IP címek névtelenítését, a felhasználó IP címét az Egyesült Államokban lévő Google szerverekre való kiküldés előtt lerövidítik az EU tagállamok vagy egyéb Európai Gazdasági Térség tagállamok azonosítóira. A felhasználó teljes IP címét csak a befolyásunkon kívül álló, speciális esetekben küldik ki az Egyesült Államokban lévő Google szerverre és rövidítik le ott. Kérésünkre a Google a fenti információk segítségével kiértékeli, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, jelentéseket készít az oldalon végzett tevékenységekről, illetve további szolgáltatásokat nyújt a részünkre a weboldal és az internet használatával kapcsolatban. A felhasználó webböngészője által a Google Analytics részére megadott IP címet egyetlen esetben sem kapcsolják össze más Google adatokkal.

Megjegyezzük, hogy a felhasználó elkerülheti, hogy a Google (saját maga által használt) cookie-kból származó adatokat rögzítsen és dolgozzon fel a felhasználó weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatban (ideértve a felhasználó IP címét is), amennyiben letölti és telepíti a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl linken elérhető speciális böngésző bővítményt.

Online űrlapok és nyomtatványok

Internetes oldalunk több lehetőséget is kínál a velünk való kapcsolatfelvételre. A kapcsolatfelvételi űrlapokon kívül tájékoztatási célból, valamint az álláshirdetések, együttműködési lehetőségek és a hírlevelünkre való feliratkozás kapcsán is használunk online nyomtatványokat. A fentiek során a felhasználónak általában személyes adatokat kell megadnia. Az űrlapokon megadott információkat kizárólag az érdeklődés feldolgozása céljából és körében, kifejezett felhasználói hozzájárulás nyomán gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel.

Hírlevél

Amennyiben a felhasználó feliratkozott e-mailes hírlevelünkre, hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és kérheti a feliratkozók listájáról való törlését. A leiratkozás a „leiratkozom” linkre kattintással történik, amely valamennyi hírlevélben megtalálható.

Közösségi média bővítmények használata

A www.raben-group.com internetes oldalon a Facebook közösségi háló közösségi bővítményeit (a továbbiakban: „Bővítmények”) használjuk, amelyek a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Egyesült Államok) (a továbbiakban: „Facebook") tulajdonát képezik. A Bővítményeken a Facebook logo és a „Facebook közösségi bővítmény" megjelölés szerepel. Facebook bővítményeink listája és képei az alábbi linken érhetők el: developers.facebook.com/plugins. Amennyiben a felhasználó valamely olyan oldalunkat nyitja meg, amely tartalmazza a bővítményt, a böngészője automatikusan csatlakozik a Facebook szervereihez. Személyes információi (jelenleg ezek az IP cím, a dátum és időpont, a megjelenített weboldal / megjelenített URL neve és a cookie-azonosító) ugyanakkor elküldésre kerülnek a Facebook részére. Tudomásunk szerint az adatok feldolgozása az Egyesült Államokban történik. Ezen adatokat a Facebook összekapcsolhatja a felhasználó személyéről rendelkezésre álló egyéb információkkal. Az internetes oldal kezelőjeként nincs tudomásunk arról, a Facebook pontosan hogyan dolgozza fel a felhasználó adatait. Ezzel kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Facebook Adatfelhasználási szabályzatát: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Google +1 gomb

A Google +1 gombnak köszönhetően az ügyfelek személyre szabott információkat kaphatnak a Google-től és a partnerektől. A Google eltárolja az ügyfél által +1 tartalomként megjelölt információkat, valamint az azzal a weboldallal kapcsolatos információkat, amelyet az ügyfél a +1 gomb használatával látogat meg. Előfordulhat, hogy a +1 információ az ügyfél profiljával és képével együtt megjelenik a Google szolgáltatásaiban, pl. a keresési eredmények között és a Google profilban, illetve egyéb webhelyeken és internetes közleményekben.

A +1 tevékenységekkel kapcsolatos információkat a Google a szolgáltatásai fejlesztése érdekében rögzíti. A Google +1 gomb használatához az ügyfélnek rendelkeznie kell globálisan látható, nyilvános Google profillal, amely tartalmazza legalább a profilhoz választott nevet. Valamennyi Google szolgáltatás ezt a nevet használja. Bizonyos esetekben ez a név felváltja a Google fiókon keresztüli megosztásra használt más nevet. Az adott személy e-mail címét ismerő vagy róla az azonosítást lehetővé tevő egyéb információval rendelkező felhasználók számára lehetséges az adott Google profil használójának azonosítása.

A fenti célok mellett az ügyfél által rendelkezésre bocsátott információk felhasználása a Google kötelező erejű Adatvédelmi szabályzatával összhangban történik. A Google a felhasználók +1 tevékenységének statisztikáját összesítve teszi közzé és küldi meg a felhasználóknak és a partnereknek (úgy mint kiadóknak, hirdetőknek és a kapcsolódó internetes oldalak üzemeltetőinek). További információk a Google +1-ről a következő linken érhetők el: http://www.google.com/+/policy/content.html.

Twitter funkció

A www.raben-group.com internetes oldal összeköttetésben áll a Twitter szolgáltatás funkcióival. Ezen funkciókat a Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Egyesült Államok) kínálja. A Twitter és a „Re-Tweet" funkció használatának eredményeként a meglátogatott oldalak hozzáadódnak a Twitter fiókhoz, és így elérhetőek lesznek más felhasználók számára. Az információ ugyanakkor megküldésre kerül a Twitter szolgáltatás számára.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a www.raben-group.com internetes oldal üzemeltetőjeként a Raben Management Services sp. z o.o. nem rendelkezik tudomással az elküldött információk tartalmáról, illetve arról, hogy azokat a Twitter hogyan használja fel. Részletes információk ezzel kapcsolatban a Twitter Adatvédelmi szabályzatában találhatók a http://twitter.com/privacy linken. Az adatvédelmi beállítások a Twitteren belül a fiókbeállításoknál módosíthatók a http://twitter.com/account/settings menüpontban.

Fényképek

Az internetes oldalon megjelnő fotók és ikonok a Raben Group tulajdonát képezik, illetve fotóbankokból származnak (mint például Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image), vagy azokat ügynökségektől vásároltuk az oldal tartalmához. Ezzel kapcsolatos részletes információ itt érhető el. Néhány az oldalon használt ikon a következő helyről származik: http://modernuiicons.com/, szerző Austin Andrews (http://templarian.com/.


Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71459/2013

 • adatkezelés célja: A honlapon regisztráló látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele, hírlevél küldése.
 • kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett törlési jelzéséig illetve passzív regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év
 • adattárolás módja: elektronikus

További információk az elektronikus levelezéssel kapcsolatban

Amennyiben elektronikus levelet szándékozik küldeni részünkre, kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül titkosítás nélkül küldött e-mail üzenetek nem rendelkeznek kellő védettséggel a harmadik felek általi hozzáféréssel szemben.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:

Raben Trans European Hungary Kft.
Székhely: Magyarország 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 31.
Telefon: +36 24 502 000
Fax: 36 24 502 113
E-Mail: agnes.bolyki@raben-group.com

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel információbiztonsági nyilatkozatunkkal vagy a Raben Grouppal kapcsolatban, telefonon vagy e-mailben is állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.
Raben Management Services sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1
62-023 Robakowo k/Poznania
Telefon: +49 (0) 40-60 60 60
Fax: +49 (0) 40-60 60 6-6230
e-Mail: HeadOffice.Info@raben-group.com

GDPR hatálya alatt álló adatok továbbítása harmadik országokba (Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba)

A Raben Group tevékenysége során nem továbbít GDPR hatálya alatt álló adatokat harmadik országokba.
A Raben Group a tevékenysége során felhasznál az információs társadalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is. Ezen tevékenység során az adatok korlátozott köre, az igénybe vett szolgáltatások egyes korlátozott funkcióinak biztosítására adat továbbítás történhet harmadik országba. 


A Raben Group kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre a fenti adattovábbítások során is. A Raben Group kizárólag olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, ahol a szolgáltatók biztosítják az adatvédelem magas szintjét, amely megfelel a 95/46/EK Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelvnek, illetve az alapján kiadott, 2010.február 5-i Bizottsági Határozatnak (a  személyes adatoknak harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről). Az adatvédelmet a szolgáltatók garantált szerződési feltételei biztosítják az előbb írtaknak megfelelően, továbbá a Raben Group az adatvédelem erősítése érdekében további kiegészítő szerződéses feltételeket is alkalmaz a szolgáltatási szerződésekben.


A Raben Group partnerei, ügyfelei és minden más szereplő, aki kapcsolatba lép a Raben Group-al és amely kapcsolat során a Raben Group adatkezelőnek vagy adatfeldolgozóként minősül, a kapcsolatfelvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Raben Group az előbb írt feltételeknek megfelelően aladatfeldolgozót vegyen igénybe.


További információt kérhet az adatok EGT-n kívüli továbbításával kapcsolatban is, ha kapcsolatba lép velünk a fenti pontokban leírtak szerint. 
 

Jogorvoslati lehetőséggel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu