Raben logo
csm_pani_z_czolem_bez_czola_20c6f493a7.png your-partner-in-logistics

Társadalom

"We care about people"

Safety is our priority

A biztonság az első

People with drive

People with drive

Reliable business partners

Megbízható üzleti partner

Social commitment

Társadalmilag elkötelezett

  • Safety is our priority

    A biztonság az első

Item 1 of 4
Raben's female driver

People with Drive kifejezés találóan jellemzi a vállalati kultúránkat.

Azért küzdünk, hogy megtaláljuk és megtartsuk a legtehetségesebb munkavállalókat, és változatos lehetőségekkel segítsük elő személyes fejlődésüket. Elkötelezettek vagyunk az egészség és a munkahelyi biztonság iránt, tiszteletben tartva az emberi jogokat, valamint a kiválasztás és a foglalkoztatás terén megnyilvánuló egyenlőséget, amely a Raben Group Etikai Kódexében is hangsúlyt kap.

A diszkrimináció semmilyen formáját nem fogadjuk el a szervezetünkben, és külön gyakorlatokat vezetünk be ennek elkerülésére.

A munkahelyi sokszínűségre úgy tekintünk, mint értékre, amely kitágítja a horizontunkat, több kreativitást hoz a munkánkba és segít még jobban megérteni a társadalmi és üzleti környezetet, amely körülvesz bennünket, és amelynek részei vagyunk.

Two employees in the warehouse

 

Munkavállalóink egészsége és biztonsága üzleti tevékenységünk szempontjából felülírhatatlan fontosságú.

A jogszabályok betartása, valamint a munkahelyi egészséget és biztonságot garantáló rendszer csupán a biztonsági kultúránk alapját jelentik. Ennek tartalmát az SHE (biztonság, egészség, környezet) csapat munkája, az ISO 45001 rendszer elveinek bevezetése, valamint a folyamatos incidenskezelés alapján alakítjuk.

Biztonsági kultúránk mindenkori állapotát a SHE program teljesítménymutatóin, valamint az egészségi és biztonsági rendszerekre kiterjedő auditokon keresztül értékeljük.

A Raben Group Biztonsági Aranyszabályai olyan írott alapelvek, amelyek betartását valamennyi munkavállalónktól elvárjuk, csakúgy, mint miden más, számunkra szolgáltatást nyújtó személytől.

Christmas gifts at Raben's warehouse

A szociális környezetre gyakorolt hatás kezelése és a társadalmi célok iránti elkötelezettség a Raben Group ESG Stratégiájának egyik lényeges témája.

 

Vállalásainkat és céljainkat az alábbiakra összpontosítva határoztuk meg:

  • a közúti biztonságra történő oktatás,
  • a szállítmányozás és a logisztika fontossága,
  • gyermekek és nehéz helyzetben lévő emberek érdemi támogatása.
     

Társadalmi szerepvállalásunk elsősorban az alábbiakban nyilvánul meg:

  • jótékonysági szállítások: ezekkel a térítésmentes akciókkal civil szervezeteket és szociális kampányokat támogatunk. A fuvarok általában az alvállalkozóink gépkocsivezetőinek elkötelezettése miatt lehetnek ingyenesek.
  • önkéntesség: tudásunkat óvodai foglalkozások, valamint iskolai, egyetemi előadások keretében adjuk tovább
Truck driver Raben LKW

A munkakörülményeinek javítása alvállalkozóinknál

2019 óta tagjai vagyunk a CSR Europe Responsible Trucking kezdeményezésnek. Az európai szállítási, szállítmányozási és logisztikai iparág legnagyobb szereplőiből álló közösség fő célja a tehergépkocsi-vezetők munkakörülményeinek javítása. Együttműködésünk eredménye a „Szociális sztenderdek a szállításban” című kiadvány, amely világosan meghatározza a sofőrök munkafeltételeire vonatkozó irányelveket.

A kidolgozott dokumentumot 2021-ben hivatalosan is közzétettük, és kinyilvánítottuk, hogy 2024 végéig az összes abban megfogalmazott követelménynek eleget teszünk.

 

FAQs_Social_Guidelines.pdf

Letöltés

Responsible_Trucking_Social_Guidelines_2021._HU.pdf

Letöltés