Raben logo
fenntarthatóság a szállítmányozásban

Fenntarthatóság, mint vállalati stratégia

2021.02.25

Mit tesz a Raben környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság érdekében?

Holdingerné Dulai Andrea, a Raben Trans European Hungary Kft. operations excellence managere mutatta be az MLBKT kongresszusán a fenti témában a hazánkban több mint tíz éve működő Raben akcióit.

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 28. Kongresszusát a megszokottól eltérően – de számos idei rendezvényhez hasonlóan – az online térben rendezték meg, a program második részét pedig 2020. december 1-jére halasztották a szervezők. A Raben Group magyarországi vezetői ezen a napon is több előadással, illetve kerekasztal-beszélgetésben történő részvétellel képviselték cégünket.

A fenntarthatóságot – amelyet egy 1987-ben az ENSZ felkérésére készített jelentés definiált először – sokszor környezetvédelmi fogalomként azonosítják, holott nem kizárólag ez a dimenziója létezik. Az erről szóló elméletek szerint három pilléren nyugszik: környezeti, társadalmi és gazdasági lábakon, amelyeknek nemcsak a megléte, hanem az egyensúlya is nagyon fontos. Ha bármelyik sérül, akkor labilissá válik a rendszer, akárcsak egy billegő háromlábú szék.

Egy vállalat életében a környezeti felelősség a környezettudatosságban, a tudatos fogyasztásban és erőforrás-felhasználásban jelenik meg. A társadalmi vetület egyebek mellett a megfelelő foglalkoztatás, a sokszínűség tiszteletben tartása, a munkabiztonság, míg a gazdasági dimenzió a tisztességes, átlátható működés, a fair trade révén érvényesül. Holdingerné Dulai Andrea a Raben Trans European Hungary Kft. által kidolgozott fenntarthatósági stratégia főbb elemeit is e három dimenzióra bontva mutatta be.

Gazdasági szempontból a minél jobb pénzügyi eredmény elérése mellett a fontos, hogy a cég mindezt etikusan, a törvényeknek mindenben megfelelve valósítsa meg. Ennek érdekében sor került az etikai kódex bevezetésére, továbbá külön platform jött létre az esetleges visszaélések bejelentésére. A korrupció- és monopóliumellenes politikával, valamint eljárásokkal oktatások keretében is megismertetik a munkatársakat. Az információbiztonság fokozása érdekében rövid távú cél az ISO 27001 szabvány bevezetése és tanúsíttatása.

A fenntarthatósági szempontok a beszállítók, illetve a beszerzés kapcsán is fontos szerephez jutnak. Lényeges, hogy a partnerek is elsajátítsák a Raben által alkalmazott gondolkodásmódot, továbbá, hogy a lehető legtöbb kockázat azonosíthatóvá, kiszűrhetővé váljon. Pénzügyi szempontból az átlag feletti bevételnövekedés elérése a cél, mindez az ügyfelek maximális elégedettsége mellett, amelynek visszaigazolására rendszeres felmérések, valamint sofőrterminálok szolgálnak. Marketing szempontból többek között az elektronikus számlázás lehetősége tükrözi a felelős megközelítést.

A társadalmi felelősség a cég tevékenységének számos területén megnyilvánul, a foglalkoztatástól a munkabiztonságon és a nemek közötti egyenlőségre való törekvésen át a jótékonysági akciókig. A Raben nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók képzésére, lojalitásuk építésére, a fluktuáció alacsony szinten tartására. A szakmai képzések mellett fontos szerep jut a biztonsági kultúra fejlesztésének és a balesetmegelőzésnek, úgy a saját alkalmazottak, mint az alvállalkozók esetében, akiket 2021-től kezdve be kívánnak vonni a Ne légy vad! elnevezésű átfogó vezetésbiztonsági tréningbe. A munka- és egészségvédelmi intézkedések érvényesítésére a cég bevezette az ISO 45001 szabványt.

A sokszínűség és az elfogadás minden tekintetben elsődleges célkitűzés. Fontos tényező ezen belül az elkötelezettség fejlesztése és az elégedettség mérése, csakúgy, mint az egyéni képzések biztosítása. A karriergondozást több szintű teljesítményértékelési rendszer szolgálja. A fejlett munkahelyi kultúrára jellemző, hogy a Raben célként tűzte ki, hogy a vezetők legalább harminc százaléka nő legyen, és a nemek közötti egyenlőség a nemzetközi előrelépés lehetősége terén is megnyilvánuljon. Emellett kiemelt szempont az akadálymentesség megteremtése például új létesítmények tervezése során.

A társadalmi felelősségvállalás fontos szintje a szociális környezettel való kapcsolat, illetve az arra gyakorolt hatás. Ennek jegyében a cég rendszeresen vállal jótékony célú szállításokat civil szervezetek, kórházak javára, a munkatársak önkéntes munkát végeznek, továbbá nagy figyelmet fordítanak a helyi közösségekkel való együttműködésre, valamint a szállító alvállalkozók visszajelzéseire. A gépjárművezetők számára kiterjedt képzési program áll rendelkezésre, minden évben részt vehetnek többek között munkabiztonsági, veszélyesáru-szállítási vagy elsősegély-nyújtási tréningeken.

A fenntarthatósági célok jelentős mértékben környezetvédelmi törekvéseket takarnak. A Raben célul tűzte ki, hogy 2025-re zéró emissziós vállalattá váljon. A cégcsoport ennek elérésére sokrétű intézkedéseket magában foglaló stratégiai útitervet dolgozott ki. Főbb lépései a szén-dioxid-kibocsátás mérése és a mennyiség visszaszorítására vonatkozó intézkedések megtétele, a telephelyi energiafelhasználás monitorozása, az erőforrások észszerű és minél hatékonyabb felhasználása, a megújuló energiaforrások alkalmazása. A konkrét kibocsátásmérséklés mellett szén-dioxid-semlegesítő, energiafelhasználás-csökkentő programokhoz csatlakozva válhat egyre kisebbé a cégcsoport ökológiai lábnyoma.

Holdingerné Dulai Andrea jelentős lépésnek nevezte az ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetését és tanúsíttatását, amellyel jelentős energiahatékonysági lépésekre és a megtakarítást célzó fejlesztésekre nyílt mód. A felhasználást csökkentő lépések közé tartozik emellett a logisztikai tevékenység racionalizálása, többek között a gyűjtőszállítmányozásban egy járművel minél több áru megmozgatása.

A zöldítés a cég tevékenységének minden szintjén fontos követelmény, legyen szó az energiahatékony informatikai eszközök alkalmazásáról, a papírfelhasználás és a hulladék mennyiségének minimalizálásáról vagy a környezetbarát szállítóeszközök használatáról. A Raben számára nagyon fontos, hogy ne csak a ma, hanem a holnap is fenntartható legyen, ennek szellemében a jövő szállítmányozását egy teljes egészében elektronikus úton irányított tevékenységként képzeli el.